luni, 7 ianuarie 2013

Sunt recunoscator ca SUNT !
" Recunoştinţa este calea directă spre Dumnezeu şi îngeri. Dacă avem răbdare, oricât de mânioşi şi supăraţi ne simţim, putem găsi ceva pentru care să fim recunoscători. Cu cât mai mult căutăm recunoştinţă, cu atât îngerii ne vor da mai multe motive să fim recunoscători şi fericiţi în viaţă. " 
( definiţie de Terry Lynn Taylor )

" Gratitude is the direct path to God and angels. If you have patience, no matter how angry and upset we feel, we can find something for which to be grateful. The more we seek gratitude, the angels will give us more reasons to be thankful and happy life. "  ( Definition of Terry Lynn Taylor )