vineri, 25 ianuarie 2013

VOI STITI CA ATI PRIMIT PROGRAMUL LUMII ...VOI STITI CA ATI PRIMIT PROGRAMUL LUMII ...

Canalizate către Brenda Hoffman pentru  www.LifeTapestryCreations.com

Dragilor,
In această săptămână v-aţi simţit ciudat, poate chiar fără speranţă, cei mai mulţi dintre voi. Nu pentru că nu sunteţi lucrători în Lumină sau aţi făcut ceva greşit. Ci pentru că vă ajustaţi energiilor săptămânii ce a trecut. Aceasta va fi pe termen scurt. Primind noile programe la nivel fizic această săptămână, vă simţiţi adesea neproductivi. Chiar şi cele mai simple activităţi par greoaie şi vă răpesc mult timp. Nu pentru că ar fi o problemă cu programul, ci pentru că încă nu ştiţi cum funcţionează. Aşa este acum. Ce a fost uşor în vremurile trecute, nu mai este valabil acum. Forma voastră fizică se adaptează programului noilor timpuri.
De fapt, programul are mai multe capacităţi decât aţi dori voi să folosiţi - valabil pentru noul program la nivel fizic.
Cu toţii pe Pământ am primit "încărcarea" cu energiile din 12/12/12 şi 21/12/12. Dar nu toţi le folosesc la fel, sau deloc. Excesul de energie vă poate face mai iritabili sau frenetici. 
Câţiva dintre voi învăţaţi noul program fizic. Alţii, se încarcă, simţind că ar trebui să facă ceva, orice, dar nu ştiu ce. 
Pentru lucrătorii în Lumină este un timp scurt până când vor debloca programul noilor vremuri. Pentru cei ce se tem de vremurile ce vor veni, următoarele zile sau chiar luni vor fi neconfortabile.
Această săptămână, cei mai mulţi se vor simţi astfel.. Programările se vor schimba fără avertisment. Activităţile, odată uşoare, vor părea dificile. Nervii for fi încordaţi.
Aceste gânduri nu trebuie să vă înspăimânte, dar să vă avertizere că mulţi vă veţi simţi confuzi şi furioşi. Această confuzie are puţin de-a face cu voi.
Acesta este începutul rolului vostru în noile vremuri. V-aţi mai putea simţi confuzi, în mod deosebit la începutul acestei săptămâni pe măsură ce începeţi să folosiţi noul program. dar curând vă veţi simţi stabili, mai acordaţi cu voi înşivă. Cei ce nu sunt lucrători în Lumină se vor simţi derutaţi pentru un timp. Lurătorii în Lumină aşteptau această schimbare fizică. Ceilalţi vor simţi că lumea lor s-a întors cu susul în jos. Rolul vostru este să rămâneţi centraţi în următoarele zile şi să observaţi că deşi lumea din jur este în plină confuzie, voi nu vă temeţi de ea. Poate că acest rol vi se pare prea greu. Sunteţi în postura unui expert în computere care observă cum este apreciat de alţii un nou program, odată ce a înţeles posibilităţile acestuia.
Pentru câţiva dintre voi, lucrătorii în lumină s-ar putea ca să găsiţi aceasta ca nepotrivit "Unde sunt lucrurile mele?"
Nu v-am promis săptămâna trecută cu veţi crea ceva deosebit, sau că veţi şti că sunteţi lucrători în lumină? Aşa este. Tocmai acei ce se îndoiau de statutul lor de lucrători în Lumină sunt acum supăraţi că au un o misiune.
Rămânând centrat si în confort în aceste timpuri haotice, poate părea foarte uşor sau foarte greu. Uşor în termeni ca, "Cum poţi fi un bun receptor, când abia te simţi tu însuţi". Greu în sensul că ai vrea să te rupi, să devi furios, să ceri tu ajutorul altora - şi totuşi, nu ai cui cere pentru că tu eşti lucrătorul în Lumină.
Să ne întoarcem la "Unde sunt lucrurile mele?". Faceţi tranziţia într-o ordine specifică. Pe când câţiva dintre voi aţi lucrat la nivelul fizic, cei mai mulţi începeţi să folosiţi abilităţile fizice ale programului.Cei ce aţi lucrat la nivelul fizic cu energiile de săptămâna trecută, acum începeţi să va manifestaţi. Ceilalţi, cei mai mulţidintre lucrători, începeţi să folosiţi programul nou, fără să-i cunoaşteţi capabilităţile. dar le veţi descoperii în curând.
Un ultim gând îndeamnă la calm. Voi ŞTIŢI, că aţi primit noul program. Voi ŞTIŢI că în curând veţi beneficia de aplicarea lui.
Aceasta este ceea ce aveţi nevoie pentru a deveni un model pentru alţii. Ceilalţi se vor simţi că şi cum tiparul fizic de ieri în care se simţeau confortabil, nu mai poate funcţiona. Se vor simţi preocupaţi, frustraţi, îngrijoraţi şi vor simţi că tot ce ştiau a dispărut şi a fost înlocuit cu ceva ce nu le place.
Lăsaţi-i să se supere şi să reclame, asemenea unui expert de programe care ştie că în curând se vor descurca cu noul program - DACĂ DORESC. Nu este dat ca ei să dorească. Însă, nu este rolul vostru să le spuneţi iar şi iar că totul va fi bine.
Aveţi misiunea de a fi un model, nu un guru.
Un guru aşteaptă ca adepţii săi să-l urmeze şi să nu părăsească cercul său. Un model aşteaptă de la alţii să observe ce face şi să folosească aceleaşi abilităţi pentru a crea ceea ce vor ei să creeze. Poate unii vor doar să ştie cu pot să-şi pornească computerul. Alţii pot observa cum vă descurcaţi cu noul program folosind biţii şi piesele ce vă sunt cele mai confortabile. Nu contează, pentru că voi nu aveţi rolul lor. Şi nici nu vi se cere să le staţi alături în timp ce ei strigă frustraţi.
Poate că acest statut poate părea nepotrivit. Nu credeaţi voi odată că aţi găsit calea? Odată ce veţi descoperi programul, veţi ţine lecţii după lecţii celor ce vor dori să fie ca voi. A... Voi sunteţi nişte modele, şi chiar aceasta include o lecţie - energia vine aşa repede, încât nu veţi avea timp să-i învăţaţi pe toţi cei ce vor dori. Unii veţi simţi chemarea să faceţi asta, corect şi adevărat. dar cei mai mulţi dintre voi, lucrătorii în lumină veţi dori să exploraţi energia noului ciclu, dimensiunea şi lumea. nu veţi mai găsi bucurie în a-i învăţa pe cei ce vor dori să înveţe. 
Cum va fi procesat acest program de către cei ce nu sunt lucrători în lumină? În ce mod vor dori. Pot pune programul într-un coş, să se joace cu el, să descopere ce funcţionează pentru ei, să ceară ajutor celor ce ştiu cum funcţionează sau să aştepte să descopere singuri, aşa cum faceţi voi acum.
Unii gândiţi că nu sunteţi computere, sunteţi lucrători în Lumină. Nu aveţi nevoie de un instructor, un manual, sau alte servici  3D. Voi ştiţi că veţi accesa ceea ce aveţi nevoi, când aveţi nevoie. Şi aşa va fi pentru toţi cei ce doresc să se mute în noua lume. 
Voi sunteţi modelul lor - un model excelent, într-adevăr.Dar voi nu vă veţi opri să învăţaţi, ca lucrători în Lumină să completaţi următorul pas. Mai bine, aşteptaţi-vă ca cei ce vă văd ca pe un model să înţeleagă că le arătaţi posibilităţile de afi ei înşişi. Nu aveţi nevoie de altceva, şi da, toţi cei ce citiţi acest material veşi învăţa noul program. Nu în felul timpurilor vechi, ci în felul iluminat al timpurilor noi.
Nu trebuie să fiţi parte al haosului ce va urma în zilele următoare, voi sunteţi observatori care aveţi mult de învăţat  pentru a folosi noul program fizic. Aşa să fie. Amin.

sursa : http://lifetapestrycreations.wordpress.com/2013/01/22/you-know-you-downloaded-new-physical-software/

Dear Ones,
This week will feel odd, maybe even hopeless for most of you. Not because you are not a Lightworker or that you are doing something wrong. But because you are adjusting to the energies of last week.
This blip will be short-lived.
Downloading new software, as you physically did last week, often feels counterproductive. Even the most common activities are cumbersome and time-consuming. Not because there is something wrong with the software, but because you do not yet understand how it functions. And so it is or soon may be for you. What was easy in the Old Age is no longer.Your physical form is adapting to your New Age software.
Most software has more capabilities than you wish to use – as is true with your new physical being software.
Everyone on earth also received “charges” of energy on 12/12/12 and 12/21/12. But not everyone is using that energy the same way – or at all. Excess energy makes most irritable or frantic.
Some of you are mastering your new physical software. Others are building electrical charges – as it were – making you feel as if you need to do something, anything – but not knowing what that something is.
For Lightworkers, it is a short-term feeling as you unlock your New Age software. For those frightened of the New Age, the next few days or even months will be uncomfortable.
This week, most will feel and act out of sorts. Schedules will change without notice. Activities, once easy, will seem difficult. Nerves will be on edge.
Such thoughts are not to frighten you, but to forewarn you that many will seem angry or confused. That confusion has little to do with you.
This is the beginning of your new New Age role. You might also feel confused, especially at the beginning of this week, as you begin using your new software. But soon you will feel stable, more attuned to yourself. NonLightworkers might flounder for some time.
You Lightworkers expected this physical shift. Those not familiar with the Lightworker journey will feel as if their world has turned upside down.
Your role is to remain as centered as possible throughout the next few days so others will notice that even though your world is confusing, you are not frightened by the confusion. Perhaps this role seems too much for you. It is similar to the office computer expert who reassures others that they will appreciate their new software once they become familiar with its new features.
For some of you Lightworkers, our request feels inappropriate, “Where are my things?”
Did we not promise last week that you would create something of great worth or that you would know you were a Lightworker? So it is. For the very people who once questioned their Lightworker status are now upset that they have a role to play.
Remaining as centered and as comfortable as possible during a chaotic time seems too easy and too difficult. Easy in terms of, “How can you receive accolades if you are merely being yourself?” Difficult in that you might want to “fall apart,” to become angry, to request the help of others – yet there is no one to ask for you are the Lightworker.
Let us return to “Where are my things?” You transition in a specific order. First you transition spiritually, then emotionally and finally physically. While some of you have mastered the physical elements, most are just moving into your physical abilities, your new software. Those who mastered your physical piece prior to last week’s energies are manifesting your things. Those of you – and that is most – Lightworkers who are just starting to use your New Age software are not yet familiar with your new software capabilities. But you soon will be.
That last thought is your calming piece. You KNOW you downloaded new software. You KNOW you will soon be proficient in applying that software.
That is what you need to model for others. Others will feel as if they were comfortable with their computer, their physical being yesterday; only to return today not knowing how to turn on their machine. They will be frustrated, worried, concerned and feel as if all they have known has disappeared and replaced with something they do not like.
Allow them to rant and rave – just as you would if you were the computer expert knowing they will soon master their new software – if they WISH. It is not a given that they will want to. But then, it is not your role to tell them over and over that all will be well if they practice.
You are a role model, not a guru.
A guru expects followers to hold them in such high esteem that they will not leave the guru’s circle. A role model expects others to observe what they are doing and use similar skills to create what they wish to create. Perhaps some just want to know how to turn on their computer. Others might wish to observe you as you meander through your new software finding those bits and pieces most comfortable for you. It does not matter – for you are not invested in their role. Nor are you required to sit with them as they cry in frustration.
Perhaps such statements seem inappropriate. Did you not believe that once you had discovered the path, once you had mastered your physical software, you would hold class after class for those who wished to be just like you. AH. You are a role model – and even though that might include some teaching – the energies are arriving so rapidly you do not have time to help/teach everyone who wishes to learn. Some of you may feel the calling to do so. That is right and true. But most of you Lightworkers will wish to explore the next energy cycle, dimension or world. You will not find joy in teaching everyone who wishes to learn.
So how will this new software be processed by those who are not Lightworkers? In whatever way they want. They can toss their new software in the waste basket, play with it to discover what works for them, ask for help from those assisting earthlings or to just expect they will learn how to use it – just as is true for you now.
Some of you are concerned that you are not computer literate. You are all Lightworkers. You do not need a software manual, an instructor or any other 3D services. You KNOW you will access what you need when you need it. And so it will be for all those who wish to move into the New Age.
You are their role model – an excellent role model indeed. But you will not stop your learning to make certain that all who wish to be Lightworkers are completing necessary steps. Rather, expect that those who view you as a role model will understand that you are showing them the possibilities by being yourself. You need not do more. And yes, all of you reading these materials will master your new software. Not in an Old Age fashion, but in your wonderfully enlightened way.
Do not feel that you need to be part of the chaos that may occur in the next few days. You are an observer who has much to learn as you play with your new physical software. So be it. Amen.

Source: http://lifetapestrycreations.wordpress.com/2013/01/22/you-know-you-downloaded-new-physical-software/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu